Hva gjør vi?

Samfunnsansvar

Som arbeidstreningshotell er det viktig at vi står fram som ett godt eksempel iht miljø, bærekraft og samfunnsansvar. Selv om vi er små av størrelse, vil ikke det si at våre tiltak og rutiner ikke hjelper. Vi vil motivere både våre ansatte og gjester til å ta gode og miljøvennlige valg – ikke bare på hotellet, men også i hverdagen og i framtiden. Vi vil her presentere hva Klosterhagen Hotell gjør for å påvirke miljøet i en positiv retning.

FN’s bærekraftsmål

Bærekraftsmål vi har spesiell fokus på

Mye av arbeidet vi gjør er i tråd med FN’s bærekraftsmål, og vi etterstreber å kontinuerlig jobbe med å oppfylle noen av disse kravene. Vi er gjerne bare en dråpe i havet, men vi tror og håper at denne lille dråpen kan gjøre en stor forskjell for veldig mange. Ved hjelp av gode eksterne samarbeidspartnere, samt velvillighet og samarbeid med gjester og ansatte, tror vi at enda flere mål kan oppfylles.

God helse og livskvalitet

I arbeidstreningsprogrammet vårt har vi til tider deltakere inne som sliter med rus, i form av både narkotika og alkohol. Vi blir ofte deres trygge havn og komme til, og vi ser at det å ha rutiner i hverdagen kan holde fristelsen til rus i sjakk. Vi har nulltoleranse for rus på arbeidsplassen, både blant deltakere og ansatte.

Aktuelle delmål:

Delmål 3,5

Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol.

God utdanning

Vårt mål er at alle deltakere i arbeidstreningsprogrammet på sikt skal skaffe seg nok kompetanse og motivasjon til å komme seg ut i arbeid. Da vi driver med praktisk trening, er det yrkesfag som er det mest relevante for våre deltakere. Vi etterstreber like kjønnsroller, og respekterer og imøtekommer (i den grad det er mulig) våre deltakeres ønsker og drømmer for framtiden, alt fra å lære å lese norsk til å ta en grad på universitetet.

Aktuelle delmål:

Delmål 4,4

Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap.

Delmål 4,5

Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare grupper, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner.

Delmål 4,6

Innen 2030, sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne.

Anstendig arbeid

Klosterhagen Hotell drives i hovedsak for å hjelpe folk ut i arbeidslivet igjen. Gevinstene er store og mange; Deltakerne våre får økt livskvalitet, mer stabil økonomi og kanskje for første gang; fremtidsutsikter. Dette gagner både norsk næringsliv og økonomi. Istedenfor å motta støtte fra NAV og andre ordninger, tjener de penger på egenhånd, bidrar i samfunnet. Det er også viktig for oss at innvandrere (spesielt kvinnelige) gjørs kjent med sine rettigheter i arbeidsmarkedet, slik at de kan fungere godt i en ordinær jobb.

Aktuelle delmål:

Delmål 8,1

Opprettholde en økonomisk vekst pr innbygger som er i samsvar med forholdene i de respektive landene, og spesielt en vekst i BNP på minst 7% pr år i de minst utviklede landene

Delmål 8,5

Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

Delmål 8,6

Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring.

Delmål 8,8

Beskytte arbeiderrettigheter og fremme ett trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold.

Bærekraftige byer

Vi er opptatt av miljøvennlig løsninger (se våre tiltak lengre ned på siden), og oppfordrer både våre deltakere og ansatte til å være med på å redusere forbruket av ikke-miljøvennlige varer og produkter, både på jobb og på fritiden. Vi ønsker at våre gjester skal benytte seg av kulturtilbud og attraksjoner som er minst mulig belastende på miljøet.

Aktuelle delmål:

Delmål 11,4

Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv

Delmål 11,6

Innen 2030 redusere byens og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt pr innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Klosterhagen Hotell er opptatt av å redusere matsvinn der det er mulig. Ved å aktivt bruke TooGoodToGo, kan vi redusere matavfall betraktelig. Dette vil også påvirke mengden restavfall vi kaster på daglig basis, og våre naboer er glade for å kunne nyte ett måltid som ellers kanskje ville ha blitt kastet. Vi bruker rengjøringsmidler uten skadelige kjemikalier – ofte bare såpe og/eller vann. Dette gjør at luften blir renere og vannet blir friskere.

Aktuelle delmål:

Delmål 12,3

Innen 2030 halvere matsvinn pr innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting.

Delmål 12,4

Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet

Delmål 12,3

Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

«Av og til tror vi at det vi gjør, bare er en dråpe i havet. Men havet ville ha vært mindre uten den dråpen»


Mor Teresa

Miljøsamarbeid

Vi har samarbeidspartnere som hjelper oss å iverksette de mest hensiktsmessige tiltakene for å bedre miljøet.

Miljøfyrtårn*

*Vi jobber for tiden med å bli sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. Dette er en viktig sertifisering som beviser at vi aktivt jobber med bærekraftige løsninger. Både bedrifter og enkeltpersoner forventer i større grad enn før at en tar bærekraftig ansvar, og vi vil selvfølgelig være med på dette laget. Mange av kriteriene er allerede møtt – nå gjenstår bare papirarbeidet! Vi har ett mål om å få sertifiseringen godkjent ved utløpet av 2020.

ZERO WASTE

Zero Waste er en Bergens-basert bedrift som ble stiftet av Kristine Ullaland i 2016. Klosterhagen Hotell var ett av hennes pilotprosjekter, og samarbeidet har blitt opprettholdt siden da. Zero Waste fokuserer på gode løsninger for å minimere svinn og avfall på arbeidsplasser, og har hjulpet hotellet med å se nye og forbedrede løsninger. Blant annet har alt personale (både faste ansatte og deltakere) fått kurs i hvordan å se nye miljøvennlige og bærekraftige løsninger på arbeidsplassen sin, og hvordan å implementere dem. Noen av tiltakene våre vil bli beskrevet lengre ned på siden.

Too Good To Go

For å redusere matsvinn som stammer fra frokostbuffeten vår, er Klosterhagen Hotell aktive på appen Too Good To Go. Her kan våre naboer og andre interesserte, hente overskuddsmat i form av forundringspakker, og nyte et godt måltid. Tilbudet er spesielt populært som dagens lunsj for mange.

Hva vi gjør for miljøet

Ikke alle bærekraftige, miljøvennlig løsninger er synlige for våre gjester og samarbeidspartnere. Vi vil derfor dele noen av våre tiltak og rutiner her.

Gjesterom

 • Det oppfordres til at gjenbruk av håndklær, og sjeldnere skift på sengen dersom gjesten bor over flere dager.
 • Kildesortering på rommene.
 • Du vil ikke finne engangsartikler på baderommet.

Renhold

 • Det brukes kun vann ved vask av gulv
 • Såpe og rengjøringsmidler er svanemerket og uten farlige tilsetningsstoffer som fører til skadelige utslipp i havet.
 • Vi kildesorterer papp, papir, glass og metall, plastikk, farlig og brennbart avfall.
 • All flaskepant går til felles aktiviteter for å bedre arbeidsmiljøet hos våre deltakere i arbeidstreningsprogrammet.
 • Gamle puter, dyner, lampeskjermer og annet stoffmateriale sender vi til vår tekstilavdeling i ALF som kan bruke dette i sin tekstilproduksjon.

Kjøkken

 • Dersom mulig, bruker vi overskuddsmat til å lage nye retter. Ett eksempel er de appelsinene som ikke lengre er gode nok til å lage appelsinjuice av, får nytt liv i en appelsinmarmelade.
 • Vi bruker, i den grad det er mulig, lokale råvarer fra små leverandører
 • Vi bestiller inn mat etter behov og ikke etter hvor mye plass vi har i fryseren.
 • Vi fokuserer på hjemmelaget mat
 • Vi jobber med å implementere kompost til matavfallet vårt
 • Mat oppbevares i plastbokser for å redusere bruk av aliminiumsfolie eller plastfolie.
 • Vi bruker ikke lengre bakepapir i papir, men har gått over til bakepapir i silikon.

Restaurant

 • Du vil ikke finne engangsartikler (i papp eller plastikk) i frokostsalen vår
 • De fleste telys er oppladbare og elektriske

Resepsjon

 • Vi har byttet ut post-its med hjemmelagde lapper fra ubrukte utskriftsark.

Hjelp oss å bli bedre

Vi trenger inspirasjon og gode ideer for å kunne bidra enda mer til at vi når FN’s bærekraftsmål. Kontakt oss gjerne om du har noen gode tips å komme med, eller noen gode eller dårlige opplevelser rundt bærekraft når du besøkte oss.