Tilbake til arbeidslivet

Klosterhagen hotell er utviklet for å gi arbeidstrening og – avklaring for mennesker som er på vei tilbake til arbeidslivet. Hos oss kan deltakerne få innføring i ordinær hotelldrift men hotellets mange arbeidsoppgaver kan også gi arbeidstrening for andre bransjer.

Våre faste ansatte arbeider med hotelloppgaver og er arbeidsledere for deltakerne i arbeidstrening. Det er knyttet ca 9 årsverk til hotellet og det er til enhver tid minst 20 deltakere i arbeidstrening.

Deltakerne henvises til hotellet av NAV.

Vi ønsker å være et sted der mennesker i arbeidstrening får bruke seg selv på en positiv måte. Vi ønsker å bidra til at våre deltakere opplever at de mestrer arbeidet sitt og kan være stolte av det de utretter. Vi tror at respekt, åpenhet og oversiktlighet er avgjørende for at vi sammen skal lykkes i dette.

Vi legger stor vekt på at hotellet skal være et godt sted å være for våre gjester. Slik vil vi også få det beste grunnlaget for et godt arbeidstreningsmiljø.

Inspirasjonen til hotellet er hentet fra et tilsvarende prosjekt i København, som i dag drives med stor suksess. Se Hotellet Vesterbro.

Klosterhagen Hotell er utviklet av og hører til under ALF as, Senter for arbeidsforberedelse. Se for øvrig ALF as sine hjemmesider.

Er du interessert i arbeidstrening på Klosterhagen Hotell, så kan du kontakte daglig leder Bente Kuven Osland på tlf 930 23 541.