Om oss

Hvem vi er & hvem som jobber her

Historie

Bygget på 1800-tallet

Hotellet åpnet dørene 21.januar 2011 i et gammelt, renovert Bergenhus fra 1880 årene.

Klosterhagen er utviklet for å gi arbeidstrening og avklaring for mennesker som er på vei tilbake til arbeidslivet. Hos oss kan deltakerne få innføring i ordinær hotelldrift, men hotellets mange arbeidsoppgaver kan også gi arbeidstrening for andre bransjer.

Historisk beliggenhet

 

Klosterhagen Hotell har en ideell beliggenhet på Klosteret i Bergen. Tilhørende bydelen Nordnes er det gangavstand til alle byens severdigheter og shopping. Kombinasjonen av sentral beliggenhet med rolige omgivelser gjør Klosterhagen Hotell til en opplagt destinasjon for Deres overnatting i Bergen.

I dag er det ingen rester å se av klosteranlegget på Klosteret. Men arkeologiske undersøkelser har påvist murrester av klosterkirken og så vidt litt av klosterbygningene. Kirken, som det fremdeles ligger murrester av under gatedekket, var ca. 35 m lang og fylte mesteparten av gatepartiet mellom nåværende Nordnes Bydelshus og Hordaland Kunstsenter. Kirken var viet til erkeengelen Mikael. Anlegget kunne dermed også bli omtalt som Mikaelskirken og Mikaelsklosteret.

Les mer om Munkeliv (Mikaelsklosteret)

Klosteret på Nordnes er et historisk sted som de fleste bergensere kjenner. Her lå Munkeliv kloster i middelalderen, fra ca. 1110 til 1531 e. Kr. I ca. 420 år var Munkeliv en viktig del av Bergens bybilde og av bergensernes hverdag.

Opprinnelig var det benediktinermunker som holdt til i Munkeliv. De levde kontemplativt, dvs at de isolerte seg fra verden og var svært sjelden utenfor klosteranlegget. Deres viktigste oppgave var å be for sine medmennesker, og syv ganger i løpet av døgnet kom de sammen til gudstjeneste. Ellers drev de f. eks. med studier og de av-kopierte bøker. Ved klostrene skulle der også være en sykestue og et gjestehus. Vi må regne med at der minst var 30-40 munker i klosteret. I tillegg kom noviser og legbrødre, det vil si studenter og de som gikk inn i ordenen uten å bli prester. I tilknytning til klosteret levde også tjenere, håndverkere, proventfolk (”pensjonister”) og andre såkalte familiares. Der var således et helt lite samfunn på Munkeliv. Klosteret hadde også sin klosterhage, der de bl.a. dyrket urter til medisinsk bruk. Hvor denne lå vet vi ikke, men det kan godt ha vært omtrent der hvor Klosterhagen Hotell ligger i dag. Vi vet lite om Munkeliv før slutten av 1200-tallet, da klosteret var blitt en sentral institusjon i byen og landet. Munkeliv eide etter hvert også mange gårder, særlig på Vestlandet, og det ble etter hvert de rikeste av de norske klostrene.

I 1420-årene gikk Munkeliv over fra benediktinerordenen til birgittinerordenen, oppkalt etter grunnleggeren av ordenen, den hellige Birgitta av Vadstena i Sverige. Den nye ordenen, ledet av en abedisse, var for både nonner og munker. Skifte av klosterorden må ha ført til store ombygginger i anlegget, da nonnene og munkene skulle leve fullstendig isolerte fra hverandre. Opptil 85 birgittinerer levde i Munkeliv. Hundreårsperioden da de holdt til i klosteret er i de skriftlige kildene preget av mye uro, oftest påført klosteret utenfra. Men vi får i kildene også et innblikk i hverdagens fromme klosterliv på Munkeliv. Et eksempel er nonnen Birgitta Sigfusdatters arbeid med å kopiere det godt bevarte Munkelivspsalteret, en bønnebok fra midt på 1400-tallet.

Munkeliv ble i 1531 nedlagt som kloster og bygningene ble tatt i bruk som domkirke og bispegård. Men alt i 1536 brant de gamle klosterbygningene, og snart etter ble bygningsrestene revet. Noe av steinen fra Munkeliv ble brukt ved oppføringen av Muren på nåværende Muralmenning. I dag er det bare navnet – Klosteret – som forteller om det spesielle, fromme livet som ble levd på dette stedet i over 400 år.

Noen viktige tall

Mange mennesker har hatt sin arbeidspraksis på hotellet, og mange har gått videre til jobber innen bransjen.

Rom

Fagfelt

Fått arbeidserfaring

Vertskapet

Hotelldrift og attføring

Våre faste ansatte arbeider med hotelloppgaver og er arbeidsledere for deltakerne i arbeidstrening. Det er knyttet ca. 9 årsverk til hotellet og det er til enhver tid minst 20 deltakere i arbeidstrening. Deltakerne henvises til hotellet av NAV.

Hotellet ønsker å være et sted der mennesker i arbeidstrening får bruke seg selv på en positiv måte. Vi ønsker å bidra til at våre deltakere opplever at de mestrer arbeidet sitt og kan være stolte av det de utretter.

Vi legger stor vekt på at hotellet skal være et godt sted å være for våre gjester. Slik vil vi også få det beste grunnlaget for et godt arbeidstreningsmiljø.

Inspirasjonen til hotellet er hentet fra et tilsvarende prosjekt i København, som i dag drives med stor suksess. Se Hotellet Vesterbro. Klosterhagen Hotell er utviklet av, og hører til under ALF as, Senter for arbeidsforberedelse. Se ALF as sine hjemmesider

Er du interessert i å høre mer om arbeidstrening på Klosterhagen Hotell må du gjerne ta kontakt med oss på e-post – [email protected]

Resepsjon

Her er gjestebehandling i fokus. Arbeidsoppgavene består av innsjekk, utsjekk, gjestebehandling på telefon og mail, håndtere bestillinger, ansvarlig for bestillinger og koordinering av kurslokalet m.m

Kjøkken

Her får deltakerne en innføring i hva som kreves for å kunne jobbe på ett kjøkken. Dette kan være for eksempel tilberedning av mat (både kald og varm mat), servering av frokost, baking, hygiene og IK-mat.

Renhold

Det viktigste arbeidet på ett hotell er renhold av rom og fellesarealer. Her er deltakerne ansvarlige for at rom blir vasket iht Klosterhagen Hotells standarder, rydding av borom, vasking av fellesarealer etc. Her lærer deltakerne viktigheten av effektivitet, samarbeid og nøyaktighet.

Samarbeid

Noen av våre samarbeidspartnere

Vår eier

Hotellet er en del av attføringsbedriften ALF AS

I over to tiår har Senter for arbeidslivsforberedelse – ALF – vært først med de beste løsningene. ALF sine metoder har inspirert arbeidslivsrettede tiltak over hele landet. Vi var først ute med tiltak som Dagsverket, hotell som arbeidstreningsarena og utdanning av erfaringskonsulenter. ALF består av fagfolk med lang erfaring med rehabilitering for mennesker som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidslivet.